ตรวจรางวัล
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 32
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 31
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
020304 2030 020 304 02 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 30
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
768239 6823 768 239 76 39
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 29
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
426311 2631 426 311 42 11
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 28
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
273559 7355 273 559 27 59
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 27
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
091306 9130 091 306 09 06
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 26
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
257812 5781 257 812 25 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 25
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
785310 8531 785 310 78 10
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 24
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
566687 6668 566 687 56 87
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 23
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
051767 5176 051 767 05 67
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 22
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
440631 4063 440 631 44 31
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 21
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
211032 1103 211 032 21 32
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 20
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
553912 5391 553 912 55 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 19
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
585418 8541 585 418 58 18
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 18
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
381800 8180 381 800 38 00
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 17
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
556462 5646 556 462 55 62
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 16
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
843104 4310 843 104 84 04
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 15
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
955307 5530 955 307 95 07
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 14
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
960005 6000 960 005 96 05
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 13
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
511294 1129 511 294 51 94
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 12
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
929109 2910 929 109 92 09
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 11
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
264134 6413 264 134 26 34
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 10
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
816995 1699 816 995 81 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 9
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
409028 0902 409 028 40 28
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 8
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
460593 6059 460 593 46 93
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 7
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
401364 0136 401 364 40 64
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 6
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
024395 2439 024 395 02 95
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 5
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
780182 8018 780 182 78 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 4
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
293471 9347 293 471 29 71
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
535896 3589 535 896 53 96
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
305751 0575 305 751 30 51
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 1
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
253312 5331 253 312 25 12
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-21 รอบที่ 0
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
959882 5988 959 882 95 82
ผลสลากสเปซ ประจำวันที่ 2024-06-20 รอบที่ 143
รางวัลที่ 1 4 ตัวกลาง เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 2 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
959230 5923 959 230 95 30